Ekstraordinært årsmøte 19 april klokken 1900

  1. Åpninggodkjenning innkalling/saksliste

  2. Valg av møtedirigent, sekretær og 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen. Godkjenne medlemskap til frammøtte deltakere

  3. Valg av styremedlemmer

  4. Etablering av Nanset Bulldogs (amerikansk fotball) som egen gruppe i Nanset Idrettsforening.

   5. Forslag til redusert kontingentsats for medlemmer under 17 år i diskgolfgruppa.