Velkommen til allidrett på Nanset IF

VELKOMMEN TIL ALLIDRETT 

FOR BARN: siste år i barnehagen, 5 -7 ÅR - 1. og 2. TRINN!


Fagerlihallen onsdager kl 17-18. Oppstart 4 januar 2023 


For de minste barna er allidretten det første møtet med NIF. Her fokuserer vi på at fysisk aktivitet først og fremst skal være gøy og preget av lek, samtidig som det gir sosial trening. 


NIF vil være en inkluderende møteplass for beboerne i nærområdet vårt. Hovedstyret har etablert kontakt med FAU og har ambisjoner om å etablere samarbeidsarenaer for å fremme et godt bo - oppvekstmiljø for barn og unge på Fagerli skole og Hedrum ungdomsskole. NIF vil samarbeide med skolene om videreutvikling og sambruk av felles uteområder, kunstgressbane og aktivitetspark.


ET GODT FORELDRENETTVERK – VIKTIG FOR BÅDE BARNA OG DE VOKSNE

Gjennom foreldrene ønsker vi å skape gode relasjoner mellom barna og samtidig sørge for et godt foreldrenettverk i nærområdet på Nanset og Fagerli.

Våre trenere (se bildet over) er Syntia Marie Klaidanklang Christiansen, Tiril Lønneberg, Anette Serkeland og Klara Emilie Wikstrøm-Hvaal. Alle er vgs-elever og fotballspillere på NIF. Gorm Hinze er lærer med idrettsutdanning og blir trenerteamets coach.
Foreldrene kan bidra inn i aktivitetene og man trenger ikke å drevet med mange idretter tidligere, det viktigste er at barna opplever glede og mestring ved å være aktive. Foreldre som hjelper til, får en unik kjennskap til nærmiljøet barnet skal vokse opp i og et utvidet nettverk av voksne. Foreldrene kan fritt benytte treningsrommet i hallen med spinningsykkler, tredemøller og elipsemaskiner kl 17-18.

 

Påmeldingslenke for 2022/23 sesongen https://medlemskap.nif.no/23131 . Påmelding kan også gjør ved oppmøte.

Sesongen er fra uke 42 og frem til påske. 

Prisen er 250 kr. inkludert medlemskap i NIF og treningstrøye.


Har du spørsmål eller ønsker du å bidra? Ta kontakt med Hannehellenes@gmail.com / 98231988